Imatge capçalera

Solsona

Inici ca La nostra ciutat Dades Socioeconòmiques

Dades Socioeconòmiques

Població

En una extensió de 1.800 hectàrees, a gener de 2010 viuen a Solsona 9.433 habitants. Solsona és el municipi que concentra més població de la comarca, ja que representa un 70% del conjunt d'habitants del Solsonès. En els darrers deu anys, la població ha crescut prop d'un 30%, si bé la tendència demogràfica està experimentant cert estancament des del 2008.

 

El creixement vegetatiu és positiu, amb 123 nounats registrats a principi del 2010. De fet, la taxa de natalitat solsonina se situa per sobre de la mitjana catalana.

 

El col·lectiu de nouvinguts, d'altra banda, representa el 19% del conjunt de la població solsonina. Els immigrants de procedència marroquina són els més nombrosos, seguit dels romanesos, si bé en el mosaic poblacional solsoní hi conviuen fins a 43 nacionalitats diferents. 

  

Piràmide d'edats

 

Un dels factors més destacables entre les dades demogràfiques de Solsona és el rejoveniment de la piràmide d'edats. El 2007, el 22 per cent dels solsonins tenien menys de 20 anys i el 33 per cent, es trobava entre els 20 i els 40 anys. Els col·lectius immigrants són els que registren la població més jove, ja que més del 80 per cent tenen menys de 40 anys.

 

No obstant això, en el darrer quart de segle, el nombre d'habitants de 15 a 64 anys, però sobretot el de 65 anys i més, augmenta en detriment de la població de 0 a 14 anys. En termes generals, la piràmide de la població mostra una estructura semblant a la del conjunt de Catalunya.

Indicadors Econòmics

La Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD), macromagnitud que mesura els ingressos econòmics de la població per destinar al consum o a l’estalvi, ascendeix a 13.600€ per habitant el 2002, seguint una tendència a l’augment des de l’any 2000 (12.600€ per habitant). En comparació amb el conjunt de Catalunya (índex de base 100), Solsona ocupa una posició relativa per sobre de la mitjana (índex del 107,4).

 

Mercat de treball

 

El 49% de la població del municipi és activa el 2001. És a dir, es troba ocupada o desocupada (cercant la primera ocupació o desocupada amb ocupació anterior). Per altra part, el 51% és inactiva (jubilada o invàlida, incapacitada permanent, escolar i estudiant o ocupada en les feines de la llar). Des de l’any 1991, augmenta el nombre d’habitants actius, des del 42% al 49% actual.

 

La taxa d’activitat, que relaciona la població activa amb la població de 16 anys i més, és del 57,6%, superior a la del Solsonès i Lleida, si bé lleugerament inferior a la de Catalunya, amb una tendència a augmentar en tots els àmbits considerats des de l’any 1991. Pel que fa a la taxa d’ocupació, que relaciona la població ocupada amb la població de 16 anys i més, és del 54,4%, per sobre de la registrada a la resta d’àmbits, i també amb una tendència a l’augment.

 

Solsona té un total de 277 aturats/des a gener de 2006, 105 homes i 172 dones. L’atur registrat fluctua de manera irregular des del 1998 i l’evolució recent mostra una tendència a la disminució. La diferència entre l’atur femení i el masculí, tot i que important, es redueix respecte al 2005: el 62% dels aturats/des són dones enfront del 38% que són homes (65% i 35%, respectivament, l’any anterior). Per nivell d’estudis, el 77% disposa d’estudis secundaris. D’altra banda, el 12% dels aturats/des registrats/des són dependents de comerç i similars, un altre 12% peons d’indústries manufactureres i el 9% empleats domèstics i personal de neteja d’edificis.

 

El municipi té un total de 3.319 habitants actius i ocupats el 2001, 2.031 homes i 1.288 dones. Per sectors d’activitat econòmica, el 51% de la població es troba ocupada en els serveis, el 25% en la indústria, el 19% en la construcció i el 5% en el sector agrari. Dins del sector dels serveis, les branques del comerç i la reparació, les immobiliàries, lloguers i serveis empresarials, l’educació, el transport, l’hostaleria, l’administració pública i la sanitat i els serveis socials tenen una importància destacada, d’acord amb el paper de Solsona com a capital de comarca. Per altra part, les indústries manufactureres ocupen el 98% de la població activa del sector.

 

Solsona genera un total de 3.319 desplaçaments per motius de treball (tant dins com a fora) i n’atreu 3.568 (tan dins com des de fora), amb una diferència entre el nombre de desplaçaments atrets i generats positiva. En altres paraules, el nombre de llocs de treball localitzats a Solsona és superior al nombre d’habitants actius ocupats residents disposats a treballar-hi. La major part d’aquests habitants procedeixen de municipis de la comarca o bé d'altres pobles veïns, com Cardona o Oliana. En el sentit contrari, el 20% de la població activa ocupada resident a Solsona es desplaça per motius de treball a fora del municipi, de manera important cap a Barcelona, Olius, Manresa i Cardona.

 

Sectors d'activitat econòmica

 

A Solsona es registren un total de 950 establiments d’empreses el 2002, dels quals el 41% correspon al sector dels serveis, el 20% al comerç al detall, el 19% a la construcció, l’11% a professionals i artistes i el 9% a la indústria. Des de l’any 1994 augmenta el nombre d’establiments registrats, des de 723 a 950.

 

El sector de la indústria, amb 85 empreses, es troba especialitzat de manera important en les branques de transformació de metalls (42%) i edició i mobles (24%). Pel que fa al comerç al detall, amb 190 empreses, destaquen les branques de productes alimentaris (28%) i roba i calçat (23%). En el sector dels serveis (excepte comerç al detall), amb 388 empreses, els establiments de serveis personals (31%), transports i comunicacions (22%) i hostaleria (16%) adquireixen una especial rellevància, sobretot en els darrers anys.

Fonts

Accions del document
ADREÇA: C/ Castell, 20 | 25280 SOLSONA | Telèfon: 973 48 00 50 | ajuntament@ajsolsona.cat
HORARI: Dilluns a divendres: 8.30-14.30h | Dissabtes: 9-13h
Disseny web:Grafkic
Programació i allotjament: SEMIC Internet