Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

L'Ajuntament
Sou a: Inici / L'Ajuntament / Informació econòmica / Hisenda / Pressupost municipal 2014

Informe d'execució del pressupost 2014 - 1r trimestre

L’article 16 de l’Ordre HAP 2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa: - a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins a la finalització de l’exercici, - a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost, - a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar - a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex d’inversions i el seu finançament - a l’actualització del pla de tresoreria - a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, - a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. - a la plantilla de personal.

Banners