Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

L'Ajuntament
Sou a: Inici / L'Ajuntament / Protecció de dades i política de privacitat / Protecció de dades i política de privacitat

Protecció de dades i política de privacitat

L'objectiu de la política de privacitat i protecció de dades és regular el tractament de dades per part de l'Ajuntament mitjançant el portal web i altres aplicacions digitals.

Responsabilitat del tractament

La responsabilitat del tractament de les dades personals recollides al portal web corporatiu www.ajsolsona.cat és de Secretaria:

Secretaria
Ajuntament de Solsona
C. del Castell, 20
25280 Solsona (Lleida)
CIF P2525700G

Finalitat dels tractaments de dades

La recollida de dades personals per part de l'Ajuntament de Solsona per diferents mitjans i formularis de contacte es duu a terme d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades, que es du a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat prèviament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir dades personals.

Tractament

 

Per què es fan servir les dades

Prestació de serveis i tràmits municipals

Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

Subscripcions

Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Activitats

Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Participació Ciutadana

Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

Videovigilància

Tractarem les dades per a la protecció de les dependències municipals així com de les persones mitjançant els sistemes de videovigilància.

El temps de conservació de les dades ve delimitat pel servei que se sol·liciti, podent conservar-se com a part del procediment administratiu segons estableix la legislació, dins de l’àmbit de les obligacions i competències municipals.

Únicament es tractaran les dades lliurades per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es fa cap tractament de dades per part de tercers i no se cedeixen les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o que hi hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les dades és l'execució de les competències de l’Ajuntament i el desenvolupament del serveis sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de dades personals facilitades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament de Solsona està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades) a Ajuntament de Solsona, c. del Castell, 20 - 25280 Solsona (Lleida), o a la seu electrònica https://solsona.eadministracio.cat/info.0.

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals de l'Ajuntament de Solsona, es pot posar en contacte amb la delegada de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic , o per correu postal a l’atenció de Secretaria a c. del Castell, 20, 25280 Solsona (Lleida) o a la seu electrònica https://solsona.eadministracio.cat/info.0.

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si es considera que l’Ajuntament de Solsona ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Banners