Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

Ajuntament de Solsona
Sou a: Inici / Àrees / Urbanisme, Obres i Serveis Municipals / Planejament i gestió urbanística
En aquest espai, podeu consultar el planejament vigent, els instruments de gestió urbanística i la normativa en relació a la gestió del sòl.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

1/01/2009 - El Ple municipal del dia 6 d'octubre de 2005 va aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, amb el llum verd definitiu d'Urbanisme el darrer trimestre del 2008. Des d'aquí es pot accedir a diferents documents que conformen el text del nou planejament, redactat pel despatx d'arquitectes Valeri Consultors Associats.

Procés d'al·legacions del POUM

06/10/2005 - S'obren dos mesos de termini d'exposició pública dels treballs del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, a partir de la seva aprovació inicial, el dia 6 d'octubre, per tal que els ciutadans de Solsona hi aportin les al·legacions que creguin convenients. Els treballs es poden consultar a les oficines municipals i, properament, es penjaran en aquesta pàgina web. Des d'aquí es pot accedir al formulari que cal omplir per presentar suggeriments o al·legacions al document. S'habilitaran diferents bústies distribuïdes pel municipi per dipositar els formularis.

2a suspensió de llicències d'obra

03/08/2005 - En sessió ordinària del 28 de juliol de 2005, el Ple municipal va acordar unànimement suspendre les tramitacions dels expedients que es relacionen en els àmbits que es detallen en els següents documents.

Comissió de seguiment

16/12/2004 - L'Ajuntament va establir, el 14 de desembre, les bases bases d’organització i funcionament de la comissió de seguiment que controlarà cadascuna de les fases del planejament urbanístic i que serà vigent fins a l’aprovació definitiva del POUM. Aquest ens, de caràcter consultiu i assessor, el componen 19 persones, entre les quals hi ha l’alcalde, els portaveus de tots els grups polítics, l’arquitecte municipal i representants dels arquitectes, aparelladors, promotors, el sector econòmic, empresarial i comercial, les entitats del municipi, el Vinyet, els sindicats i un historiador o arqueòleg. Des d'aquest enllaç pots accedir a les bases del seu funcionament.

Suspensió de tramitació de llicències d'obra

15/12/2004 - El Ple extraordinari de 14 de desembre de 2004 va acordar per unanimitat suspendre, a l’empara de l’article 70.1. de la Llei d’Urbanisme 2/2002 de 14 de març, la tramitació del planejament urbanístic derivat, els projectes de gestió urbanística i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació o enderrocament de construccions, en les àrees delimitades en el plànol adjunt i concretades explícitament en la relació d’àmbits següents enumerades del número 1 al 9.

Banners