Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

Ajuntament de Solsona
Sou a: Inici / La Ciutat / Notícies / CONVOCATÒRIA DE PLE: El govern solsoní porta al Ple un suplement de crèdit de 183.000 euros per ampliar diverses partides

CONVOCATÒRIA DE PLE: El govern solsoní porta al Ple un suplement de crèdit de 183.000 euros per ampliar diverses partides

En la mateixa sessió es votaran les bases de les subvencions per a la millora d’habitatges desocupats destinats al lloguer social

La segona modificació pressupostària de l’exercici, amb la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 183.000 euros, és un dels principals punts de l’ordre del dia del Ple ordinari de maig de l’Ajuntament de Solsona. Se celebra aquest dijous a dos quarts de vuit del vespre. També s’hi votarà el compte general del 2023 i les bases reguladores que han de regir les subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma per destinar-los al lloguer social.

La modificació de crèdit proposada incorpora 183.000 euros d’ingressos de la Diputació de Lleida a través de subvencions per a inversions (74.000 euros) i despesa corrent (109.000). L’import més elevat es vol destinar a treballs tècnics (54.800 euros), com el pla local d’habitatge, el pla de mobilitat, el projecte de la nova deixalleria i projectes executius d’urbanització de carrers (Dominics i Sant Roc). Entre altres previsions, també es reposarà i s’ampliarà la partida per a la supressió de barreres arquitectòniques (41.500 euros) i es s’engruixirà la de conservació de parcs infantils amb 35.000 euros més.  

Disminució del deute

Encara en l’àmbit econòmic, el plenari ha d’aprovar el compte general de l’any passat, que presenta un resultat pressupostari de 8.067 euros i un romanent de tresoreria d’1,3 milions –si bé el 55 per cent del romanent està compromès amb les inversions d’aquest exercici. Les dades pressupostàries posen de manifest que el rati de deute viu disminueix un punt respecte l’any anterior i se situa en el 26,52 per cent, i el d’estalvi net és del 0,65 per cent. L’endeutament per habitant és de 288 euros i la despesa total per habitant, de 1.175,43 euros. El grau d’execució del pressupost quant a despeses és del 91,56 per cent.

Amb la idea d’obrir el més aviat possible la convocatòria d’ajuts per a la millora d’habitatges que es destinin a la borsa de lloguer municipal, la regidoria d’Habitatge porta les bases a aquesta sessió per a la seva aprovació inicial. L’any passat només va poder-se’n beneficiar una persona i s’atribueix en bona mesura al fet que la convocatòria s’obrís en el darrer trimestre de l’any i amb poc marge de temps per a la seva tramitació. Enguany, però, la regidoria confia poder obrir el termini de sol·licituds el juny. L’assignació pressupostària serà de 30.000 euros i l’ajut ascendirà al 50 per cent del cost de la despesa acreditada fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.   

Ordre del dia Ple ordinari de 30/05/2024: 

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Aprovació del compte general de l’exercici 2023
  3. Modificació de crèdit núm. 2/2024, amb la modalitat de suplement de crèdit
  4. Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma i/o millora per a destinar-los a lloguer social
  5. Donar compte dels informes financers i econòmics del primer trimestre de 2024: període mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària
  6. Informes i resolucions
  7. Precs i preguntes

Banners