Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

Ajuntament de Solsona
Sou a: Inici / Seu Electrònica / Informació de la seu

Informació de la seu

 • Titularitat

  La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Solsona..

  Els òrgans responsables de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu són Alcaldia i Secretaria.

 • Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

  Per als tràmits interadministratius serà vàlid qualsevol sistema que generi signatura electrònica reconeguda. En tot cas serà vàlida la signatura generada amb els certificats emesos per l'Agència Catalana de Certificació següents:

  • Certificat Personal d'Identificació i Signatura Reconeguda (CPISR-1) i Certificat Personal de Xifrat (CPX-1)
  • Certificat Personal d'Identificació i Signatura Reconeguda amb Càrrec (CPISRC-1) + Certificat Personal de Xifrat amb Càrrec (CPXC-1)
  • Certificat Personal d'Identificació i Signatura Reconeguda amb Càrrec i Ús (CPISRCU-1)

  Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior. Es determina a la carta de cada servei el tipus de signatura electrònica requerida.
   

 • Calendari de dies inhàbils

  Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals de la Generalitat de Catalunya.
   

 • Canals d'accés als serveis

  Els canals d’accés als serveis de l’Ajuntament de Solsona són:

  • Accés electrònic a través de la pàgina web de la Seu Electrònica segons els principis d’accessibilitat i usabilitat establerts per la Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en els termes de la normativa que sigui aplicable en aquesta matèria en cada moment. http://www.ajsolsona.cat 
  • Atenció presencial a les oficines de l’Ajuntament, Carrer Castell, 20, 25280 (Solsona)
  • Atenció telefònica a través del telèfon 973480050
 • Disposició de creació de la seu

  ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA,

  Creació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Solsona


  L’Ajuntament de Solsona  ha realitzat les actuacions de caràcter  auto-organitzatiu necessàries per donar compliment a les obligacions derivades de la Llei 11/2007, de 7 de juliol, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Atesa que l’esmentada Llei 11/2007 preveu que cada administració pública ha de determinar les condicions i els instruments per a la creació d’una seu electrònica, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents acorda:

  Primer. Crear la seu electrònica de l’Ajuntament de Solsona, amb les previsions següents:

  1. Identificació del titular de la seu electrònica i dels òrgans responsables del contingut.
  2. Àmbit d’aplicació de la seu.
  3. Normativa de creació de la seu
  4. Relació dels certificats digitals i signatures electròniques admeses
  5. Data i hora oficial de la seu
  6. Relació de dies hàbils i inhàbils
  7. Mapa de la seu
  8. Informació sobre la protecció de dades i enllaç a l’Agència Catalana de Protecció de Dades i a l’Agencia Española de Protección de Datos.
  9. Enllaç a butlletins oficials
  10. Relació de serveis que s’ofereixen
  11. Informació sobre el grau de compliment dels drets i les obligacions de l’administració electrònica.
  12. Gestor d’incidències


  Segon. Presentar aquest acord, per a la seva ratificació, a la consideració del proper ple ordinari que s’ha de dur a terme el mes de gener de 2011.

  Tercer. Un  cop ratificat l’acord de la creació de seu electrònica pel Ple de l’Ajuntament, donar publicitat a l’acord de creació mitjançant edicte publicat al DOGC.

Banners