Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

Ajuntament de Solsona
Sou a: Inici / Seu Electrònica / Informació de la seu / Disposició de creació de la seu

Disposició de creació de la seu

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA,

Creació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Solsona


L’Ajuntament de Solsona  ha realitzat les actuacions de caràcter  auto-organitzatiu necessàries per donar compliment a les obligacions derivades de la Llei 11/2007, de 7 de juliol, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Atesa que l’esmentada Llei 11/2007 preveu que cada administració pública ha de determinar les condicions i els instruments per a la creació d’una seu electrònica, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Crear la seu electrònica de l’Ajuntament de Solsona, amb les previsions següents:

 1. Identificació del titular de la seu electrònica i dels òrgans responsables del contingut.
 2. Àmbit d’aplicació de la seu.
 3. Normativa de creació de la seu
 4. Relació dels certificats digitals i signatures electròniques admeses
 5. Data i hora oficial de la seu
 6. Relació de dies hàbils i inhàbils
 7. Mapa de la seu
 8. Informació sobre la protecció de dades i enllaç a l’Agència Catalana de Protecció de Dades i a l’Agencia Española de Protección de Datos.
 9. Enllaç a butlletins oficials
 10. Relació de serveis que s’ofereixen
 11. Informació sobre el grau de compliment dels drets i les obligacions de l’administració electrònica.
 12. Gestor d’incidències


Segon. Presentar aquest acord, per a la seva ratificació, a la consideració del proper ple ordinari que s’ha de dur a terme el mes de gener de 2011.

Tercer. Un  cop ratificat l’acord de la creació de seu electrònica pel Ple de l’Ajuntament, donar publicitat a l’acord de creació mitjançant edicte publicat al DOGC.

Banners