Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

Ajuntament de Solsona
Sou a: Inici / Àrees / Policia Local

Policia Local

Presentació i memòries anuals

policiagran.jpg
Oficina de la Policia local de Solsona

Benvingut/uda a la secció de la Policia Local del web de l’Ajuntament de Solsona. Informar és una de les funcions bàsiques del nostre cos i, per tant, a través d’aquest mitjà hem de donar un pas més de proximitat i oferir-vos la màxima informació possible dels serveis que estan al vostre abast i que gestionem des de la nostra oficina.

Actualment, la Policia Local de Solsona està constituïda per tretze agents i un caporal, distribuïts en torns que cobreixen les 24 hores del dia i set dies a la setmana per donar resposta a les demandes dels ciutadans. Els darrers anys, a més, la regidoria de Governació està treballant per ampliar progressivament la nostra plantilla i equipar-la amb els mitjans necessaris, adequant-la a les necessitats que el creixement de la ciutat –ja ens apropem als 10.000 habitants– requereix.

Des d'aquesta pàgina et convidem a consultar tota la informació que des d'aquí pots rebre i les memòries d’activitats anuals. Al mateix temps, restem a la teva disposició i oberts a qualsevol suggeriment, que ens pots fer arribar a través del nostre nou correu electrònic.

Contacte:
Policia Local
C/ de la Regata, 1
973 48 30 40
policia-local@ajsolsona.cat

 

Funcions de la Policia Local

La funció de la Policia Local rau en el servei al ciutadà del municipi de Solsona. A continuació detallem el que està establert en la legislació que ens regeix.

 

Llei 16/1991, de 10 de juliol, sobre les policies locals de Catalunya

 

CAPÍTOL III
ELS PRINCIPIS D'ACTUACIÓ I LES FUNCIONS

 

Article 10

11. Els principis bàsics d'actuació dels policies locals són els següents:

 

Primer. Pel que fa a l'adequació a l'ordenament jurídic, els policies locals han de:

 •  a) Exercir llurs funcions amb respecte absolut a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a la resta de l'ordenament jurídic.
 • b) Actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • c) Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se de participar en qualsevol acte de corrupció i oposar-s'hi amb fermesa.
 • d) Atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de subordinació; en cap cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució, a l'Estatut o a les lleis.
 • e) Col·laborar amb l'Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.

Segon. Pel que fa a les relacions amb la comunitat, els policies locals han de:

 • a) Impedir, en l'exercici de llur actuació professional, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.
 • b) Tenir en tot moment un tracte correcte i acurat amb els ciutadans, als quals han de procurar auxiliar i protegir sempre que les circumstàncies ho aconsellin o hi siguin requerits, i proporcionar-los informació completa i tan àmplia com sigui possible sobre les causes i la finalitat de totes les intervencions.
 • c) Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan d'això depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i regir-se, en fer-ho, pels principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.
 • d) Utilitzar les armes només en les situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física d'ells mateixos o de terceres persones i en les circumstàncies que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana, i han de regir-se, en fer-ho, pels principis a què es refereix la lletra

Tercer. Pel que fa al tractament de detinguts, els policies locals han de:

 • a) Identificar-se degudament com a agents en el moment d'efectuar una detenció.
 • b) Vetllar per la vida i la integritat física de les persones que estiguin detingudes o sota llur custòdia i respectar-ne els drets, l'honor i la dignitat.
 • c) Complir i observar amb la diligència deguda els tràmits, els terminis i els requisits exigits per l'ordenament jurídic en la detenció d'una persona.

 

Quart. Pel que fa a la dedicació professional, els policies locals han de portar a terme llurs funcions amb dedicació total, i han d'intervenir sempre, en tot moment i en tot lloc, estiguin o no estiguin de servei, en defensa de la llei i de la seguretat ciutadana.

 

Cinquè. Pel que fa al secret professional, els policies locals han de guardar secret rigorós respecte a totes les informacions que coneguin per raó o en ocasió del compliment de llurs funcions; no estan obligats a revelar les fonts d'informació, llevat que els ho imposin el compliment de llurs funcions o les disposicions legals.

 

22. Els policies locals són responsables personalment i directament dels actes en què, en el compliment de llurs funcions, infringeixin o vulnerin, per acció o per omissió, les normes legals, les normes reglamentàries que regeixen llur professió i els principis enunciats a l'apartat 1, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial que pugui correspondre a les administracions públiques.

 

Article 11

Corresponen a les policies locals, en llur àmbit d'actuació, les funcions següents:

 • a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions.
 • b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 • c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
 • d) Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.
 • e) Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.
 • f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
 • g) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.
 • h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
 • i) Vigilar els espais públics.
 • j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
 • k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
 • l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

 

Notícies vinculades a la Policia Local

Presentació i memòries anuals
Noticia Octet Stream Pren possessió del càrrec el nou caporal de la Policia Local de Solsona
La plantilla del cos, integrada per 12 efectius, es consolida amb dues places més
Noticia L’Ajuntament solsoní distingeix els quatre primers agents de la Policia Local en el trentè aniversari del cos
Una quinzena d’efectius i expolicies es reuneixen en la celebració institucional de l’efemèride
Noticia Octet Stream A final de mes es despleguen quatre noves zones verdes d’estacionament limitat al nucli antic de Solsona
La nova regulació afecta les places de Sant Pere, Ribera, Sant Isidre i Santa Llúcia
Noticia Octet Stream La Policia Local solsonina estrena el nou uniforme que reforça la imatge de Policia de Catalunya
Noticia Octet Stream A partir d’aquestes festes la Policia Local de Solsona comença a realitzar controls d’alcoholèmia
Més endavant el cos municipal ampliarà la vigilància de la seguretat viària amb controls de velocitat i de detecció de substàncies estupefaents
Noticia object code Sancionats 30 conductors a Solsona en cinc dies per no dur el cinturó
La setmana que ve es duran a terme controls contra l’ús del mòbil al volant
Noticia El volum de serveis de la Policia Local augmenta prop d’un 50 per cent en un any i supera els 9.500
Els darrers quinze anys, la feina del cos policial ha crescut un 667 per cent
Noticia L’Ajuntament solsoní treu a concurs dues places d’agent de Policia Local
La convocatòria servirà també per constituir una nova borsa de treball
Noticia La Policia Local de Solsona fa disminuir la velocitat del trànsit en punts estratègics amb un radar pedagògic mòbil
S’ha constatat l’eficàcia del nou sistema, que propicia un canvi de comportament dels conductors
Noticia Octet Stream Dos agents de la Policia Local superen el curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Continua oberta la convocatòria de dues places d’agent i la constitució d’una borsa de treball
Noticia Troff document El radar pedagògic mòbil de Solsona redueix en prop de dos punts el percentatge de vehicles amb excés de velocitat
El punt on s’ha detectat un canvi més important de comportament és a la zona escolar de l’avinguda del Cardenal Tarancón
Noticia application/x-troff-me La Policia Local de Solsona posa en marxa una sèrie de campanyes per fomentar el civisme
La primera acció comunicativa se centra en els vehicles mal aparcats
Noticia CONVOCATÒRIA DE PLE: L’Ajuntament solsoní porta al Ple la compra d’un immoble al carrer de Llobera per ubicar-hi les oficines de la Policia Local
En la mateixa sessió plenària, aquest dijous a les set de la tarda, es votarà la modificació d’ordenances, taxes i impostos
Noticia Troff document El carrer de les Llices es convertirà aquest mes en zona verda d’estacionament limitat
La regulació de l’aparcament té per objectiu fomentar la rotació de vehicles a la zona comercial i prioritzar la disposició de places per als residents a la nit
Noticia Troff document La Policia Local de Solsona deté un presumpte lladre de cable al Vinyet
L’operació es va produir una setmana després d’un primer robatori al mateix indret
Noticia chemical/x-ncbi-asn1-binary L’Ajuntament de Solsona vol regular el funcionament dels carros musicals per Carnaval
Es distribuirà un ban d’Alcaldia amb l’horari i altres normes per intentar conciliar la presència d’aquestes estructures i el descans veïnal
Carpeta de Formulari Octet Stream Volem una sorpresa de la Policia Local per a l'aniversari del/de la nostre/a fill/a durant el confinament
Formulari per omplir les famílies que vulguin la visita de la Policia Local fins a l'exterior de casa per felicitar l'aniversari dels fills menors de 10 anys durant el confinament pel coronavirus. Aquesta iniciativa es durà a terme durant l'estat d'alarma, fins al 9 de maig.
Carpeta de Formulari Octet Stream Volem una sorpresa de la Policia Local per a l'aniversari del/de la nostre/a fill/a
Formulari per omplir les famílies que vulguin la visita de la Policia Local fins a l'exterior de casa per felicitar l'aniversari dels fills menors de 10 anys durant el confinament pel coronavirus.
Noticia chemical/x-pdb La Policia Local de Solsona felicita l’aniversari dels infants mentre duri el confinament
Les famílies que vulguin sorprendre els fills amb aquesta iniciativa han d’omplir un formulari en línia des del web de l’Ajuntament
Noticia Denunciades quatre persones per trencar el confinament a Solsona, l’excepció entre un comportament ciutadà exemplar
La Policia Local constata el compliment de les mesures per part de la gran majoria de veïns identificats, establiments i empreses
Noticia chemical/x-pdb S’aixequen a Solsona deu actes de denúncia per incompliment del confinament
L’Ajuntament apel·la a la responsabilitat col·lectiva de la ciutadania
Noticia Agraïment de la Policia Local
La iniciativa de felicitar els infants fins a 10 anys que celebren l'aniversari durant el confinament s'allargarà fins al 9 de maig.
Noticia L’Ajuntament solsoní avança l’horari de tancament de dos locals per evitar concentracions de gent a l’exterior
En una setmana s’han firmat dos decrets d’Alcaldia que obliguen a aturar l’activitat dues hores abans durant tot l’agost

Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit

El SIAVT, del Servei Català de Trànsit, ofereix un servei d'ajut a les víctimes i familiars d'un accident de trànsit.

La Policia Local de Solsona dona a conèixer el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), que disposa de diversos operadors telefònics que atenen trucades els 365 dies de l'any de 9 a 20 h a través del telèfon gratuït 900 100 268. Des d'aquí s'orienta els usuaris en temes jurídics, socials i administratius. Així mateix, es disposa d'un servei d'atenció psicològica, a qualsevol indret de Catalunya, per atendre personalment les víctimes viàries que ho necessitin.

Així mateix, des d'aquest web, integrat en el del Servei Català de Trànsit, hi ha tota la informació adreçada als familiars, persones de l'entorn i víctimes directes i indirectes d'un sinistre viari.


Imatge a mida completa: 78 KB | Veure imatge Visualitza Descarrega imatge Descarrega

Volem una sorpresa de la Policia Local per a l'aniversari del/de la nostre/a fill/a durant el confinament

Formulari per omplir les famílies que vulguin la visita de la Policia Local fins a l'exterior de casa per felicitar l'aniversari dels fills menors de 10 anys durant el confinament pel coronavirus. Aquesta iniciativa es durà a terme durant l'estat d'alarma, fins al 9 de maig.

Volem una sorpresa de la Policia Local per a l'aniversari del/de la nostre/a fill/a durant el confinament - Llegir Més

Banners