Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eines personals

Ajuntament de Solsona
Sou a: Inici / Àrees / Hisenda i Administració / Tresoreria i hisenda / Gestió pressupostària

Gestió pressupostària

L'àrea d'Hisenda i Administració confecciona els pressupostos municipals. És per això que se li encomanen les següents funcions:

  • Elaborar el document pressupostari
  • Realitzar un estudi de Previsió d'Ingressos no tributaris per a la confecció dels estats d'ingressos
  • Realitzar un estudi de les aplicacions pressupostàries referents als subministraments, contractes de prestació de serveis i contractes d'arrendaments.
  • Realitzar un informe economicofinancer en el qual constin les bases usades per a l'avaluació dels ingressos i de les opreacions dels serveis, i, en conseqüència, l'anivellació adequada del pressupost.
  • Sol·licitar i recollir dels serveis les estimacions de despeses que volen dur a terme i la consideració dels diversos ingressos. 
  • Introduir de manera electrònica i a l'aplicació informàtica corresponent tota la informació referent als ingressos tributaris qu eproporciona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) i la part d'ingressos no tributaris que no preveu Tresoreria i Hisenda.
  • Comprovar que els ingressos corrents financen les despeses corrents: equilibri pressupostari i equilibri global.
  • Adjuntar la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i un avançament de corrent al procediment de formació del pressupost.
  • Un cop aprovat el Ple, introduir el nou pressupost a l'aplicació informàtica corresponent.

Contacte | Àrea d'Hisenda i Administració de l'Ajuntament de Solsona

Montse Codina 
Ajuntament de Solsona
Tel. 973 48 00 50 
Fax 973 48 23 61

Banners